Meldesystemet

HEFbridge

 

 

 

 

Naturleg system, basert på Nordisk standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgjengeleg i PDF-format (http://hefbridge.landro.net/filer/meldesystem.pdf)

eller som nettside (http://hefbridge.landro.net/filer/meldesystem.html)

 

Sist endra: 2017-06-25 18:57 som utgåve 49

 

Melding

Svar

Opnars gjenmelding

Pass  0-11p

 

 

1♦  12-19hp  4+

2 i meldt farge  10p 4+   rundekrav (omvend minor)

 

3 i meldt farge 0-5p 4+   sperremelding (omvend minor)

1NT 6-10p   ≤3 i andre, høgare fargar

2NT 13+p   4+  0-3M

1♠  12-19hp  4+

2 i makkers farge  6-9hp   4+

Pass

Elles naturleg

2NT  13+p  4+ i makkers farge  Stenberg

3 i meldt farge maksimum

3 i ny farge ¬ minimum  singleton  

3NT   13-15p  ¬ singleton

4 i meldt farge  renons i motsett major

4 i ny farge  renons i meldt farge

1x   12-19hp  4+

Pass  0-5p

 

1 i ny farge  6p   4+   rundekrav

Støtte:  4+  12-14p

Støtte med hopp: ∼18p 4+

Ny farge viser 5-4

Ny farge med hopp viser min. 5-5 ∼18p

Gjenmeld eigen 6-kortsfarge

Gjenmeld 6-k. med hopp: god farge  ∼18p

NT med jamn fordeling 12-14p

NT med hopp = jamn fordeling  18-19p

1NT 6-10p  ¬makkers­tøtte; ≤3 i andre, høgare fargar

Pass = jamn fordeling 12-14hp

Ny farge viser 5-4

Ny farge med hopp viser min. 5-5 ∼18p

Gjenmeld eigen 6-kortsfarge

Gjenmeld 6-k. med hopp: god farge  ∼18p

2NT  18-19hp

2 i ny farge  11p   4+  rundekrav

Støtte:  4+

Støtte med hopp: ∼18p 4+

Ny farge viser 5-4

Ny farge med hopp viser min. 5-5 ∼18p

Gjenmeld eigen 5-kortsfarge

Gjenmeld 6-k. med hopp: god farge  ∼18p

NT med jamn fordeling 12-14p

NT med hopp = jamn fordeling  18-19p

3 i makkers farge  10-12p   4+

 

4 i makkers farge  13-15p 4+  tenk sone/fordeling

 

Hopp til ny farge  4+ i makkers farge  Minisplinter

 

Dbl-hopp til ny farge  4+ i makkers farge  Splinter

 

4♣  … -20p  Gerber

 

4NT  21p  4+ i makkers farge  Blackwood

 

 

Melding

Svar

Opnars gjenmelding

1NT 15-17hp

 balansert ≥2/≤5       

 

ogso som innmelding

etter farge­opning

frå motparten;

viser kontroll

Pass  0-5p

 

2♣  9hp   4+ M        Stayman

2  ¬M

2  ;  ?♠

2  ♠; ¬

2♦♥  9hp  5+          Jacoby

2|  obligatorisk svar

2 5+ m Minor-Stayman

2NT ¬m

3♣, ?

3, ¬ 

2NT  9-10 hp  ¬M

 

3x  6+  6-8p  invitt: 2 topphonnørar

 

3NT  11-16hp  ¬M

 

4  Gerber

 

4M  11p  6+   forslag til spel

 

 

 

Melding

Svar

  1. Opnars gjenmelding

  1. Svarars gjenmelding

2  22p      krav

2  0p   0   obligatorisk svar

2| 3  5+   utgangskrav

5p

Næraste mld. u/ støtte

Hopp til utgang i trumf

6hp

Trumf­høgning

Ny farge

om ikkje næraste mld.

2NT  22-24hp  jamn hand

 

3NT  25-27hp  jamn hand

 

2♦♥  6-11hp  6+

Naturleg

 

 

2NT  20-21hp  Balansert ≥2/≤5

3♦♥  5+   Jacoby

 

 

3  6hp  4+ M  Stayman

 

 

3NT  6-11p ¬M

 

 

4M  svak

 

 

 

 

 

4NT  Blackwood

 

 

3x  6-11hp  7+

Naturleg

 

 

3NT   Gåande minor

 

 

 

4x   6-11hp   8+

Naturleg

 

 

 

 

 

Innmeldingar

Motparten

Makker

Du

1x

1x 11-17p  5+  

Eigen farge =  5+  

NT = naturleg, viser hald

3NT 13p  godt hald  

1M 11-17p  5+  

2|3M 12p   3+  

4M 13p  3+  

X 12-14p  ≥3 i umelde fargar opplysande  eller

 ≥18hp

 

1NT 15-17hp     balansert ≥2/≤5        hald

 

Hoppmelding     6+   6-11p

 

 

Forsvar mot sperremeldingar

Motparten

Du

Merknad

?

?♣♠   12-17hp 5  

 

NT 15-17hp jamn  hald

X  

≥12hp + tilpass til umeldte fargar

≥18hp

Opplysande dobling

Motparten

Makker

Du

Merknad

Har meldt på ≤3-trinnet & ≤2 fargar

Berre meldt pass 

≥12hp + tilpass til umeldte fargar

Opplysande dobling er alltid krav

Balansert & for sterk til 1NT (18-19hp)

Ein-/toseter & for sterk til innmelding (16-17hp)

X + pos. svar + næraste NT = 19-21hp

X + pos. svar + hopp i NT = 22-24hp

 

Makkers svar på opplysande dobling

Makkers melding

Tyding

Merknad

Pass

sterk i opnarens farge

= straffedobling

Vurder om ein skal prøva å straffa motparten eller spela eigen kontrakt

Pass

Har ingenting

Makkeren kan passa etter innmelding frå motparten

Billigaste farge

0-9hp

Hoppmelding frå deg er naturleg og inviterande til utgang

Hopp i M

8-10hp  5  eller

9-11hp  4   

 

Hopp i m

8-11hp  5+  

Utgangsinvitt (helst 3NT)

 

Negativ dobling

Makker

Motparten

Du doblar

Merknad

1

1

begge M

 

1m

1M

4  viser motsett M

 

1M

2m

3  støttedobling

 

1

2

3  begge M

Min. 1 topph.

1M

 

motsett major

3  støttedobling

 

2m

 

 

Utspel

Kontrakttype

Utspel

Farge

Toppen av sekvens  (t.d.: KDJ, KJT) – prioritet!

Vis fordeling

NT

4. høgste, minst eitt bildekort

Toppen av ingenting (xxxx)

 

Påspel

Utspel

Påspel

Honnør

Omvendt styrkekast

Ved 1. gongs saking: omvendt styrkekast

Fordeling

  

Fordelingskast

Namn

Partalsfordeling (2, 4, 6, …)

Oddetalsfordeling (3,5,7, …)

«Svenske»

Minste kortet (låg > høg)

Mellomhøgt kort (høg > låg)

«Norske»

Mellomhøgt kort (høg > låg)

Minste kortet (låg > høg)

 

Styrkekast

Namn

Sterk

Veik

Vanleg styrke

Mellomhøgt kort (høg > låg)

Minste kortet (låg > høg)

Omvendt

Minste kortet (låg > høg)

Mellomhøgt kort (høg > låg)

 

 

 

Tydingar

Melding  Styrke  Kortfordeling/-lengde  Forklaring/konvensjon

 

Forkortingar

Nemning

Skildring

Merknader

m

minor

eller

M

major

eller

x

kva farge som helst

 

X

Dobling

 

XX

Redobling

 

 

 

Konvensjonar

Namn

Skildring

Merknader

Blackwood

Spør etter E etter fargemelding frå makker

Svar:  5= 0|4, =1, …

Fjerde farge

Utgangsinvitt; haldsøkjande i mogleg NT-kontrakt

Alltid rundekrav

Gerber

Spør etter E etter NT-melding frå makker

 

Jacoby

Overføring til den næraste fargen over den meldte

Etter 1NT og 4M: bør overføra;

med 5+: skal overføra

Minisplinter

Viser singleton i den meldte fargen

 

Minor-Stayman

Spør etter minorfarge

 

Ny farge på trinnet over

Minimum rundekrav, gjerne utgangsinvitt

 

Omvendt minorstøtte

Etter 1m i opning, er svaret 2m sterkt, 3m er svakt

 

Revers

Melder høgare farge på høgare nivå (1-1-1NT-2-…)

Rundekrav

Splinter

Viser renons i den meldte fargen

 

Stayman

Spør etter majorfarge

Spør berre om du sjølv har major

Stenberg

4-kortsstøtte i meldt major, 13p, ¬ singleton; utgangskrav

Med singleton bruker ein minisplinter

Siste melding er NT

4NT er sleminvitt

Svar: pass eller Backwood

 

 

Prinsipp

Namn

Skildring

Merknader

1-over-1

2-over-1

Ny farge frå svarhanda

Rundekrav

3. farge

 

Rundekrav

4. farge

Treng ikkje ha fargen, men spør om makker har hald i fargen

Runde-|utgangskrav